Õppekorraldus/Kvaliteedi Tagamine

ÕPPEKORRALDUS

REGISTREERIMINE JA BRONEERIMINE

Koolitused toimuvad õpilastega kokkuleppel mitu korda kuus. Kui õpilane soovib koolitusele tulla, siis ta annab meile sellest märku kas kirjutades e-mailile info@ruthiebelle.com või helistades telefonil +372 5899 9398. Koolituses osalemiseks on vajalik eelregistreerimine ja ettemaks. Registreerimise kinnitamiseks tuleb koolitustasu maksta täies ulatuses ettemaksuna. Õpilaste registreerimise kinnitamine ja kogu täiendav info saadetakse neile e-postiga.

KOOLITUSELT VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

Koolituselt arvatakse välja õppija, kes ei osale koolitusel õppekavas nõutud mahus. Ruthie Belle koolituskeskus jätab endale õiguse koolituselt välja arvata ka õppija, kes (korduvalt) seab ohtu kaasõppijate tervise ja ohutuse või takistab õppeprotsessi läbiviimist. Koolituselt arvatakse välja õppija ka sel juhul, kui kursuse alguseks pole tasutud õppemaks.

TÜHISTAMISE TINGIMUSED/ÕPPETASUST VABASTAMINE

Koolitusest loobumise korral palume sellest meile koheselt teada anda telefonil +372 5899 9398 või e-maili aadressil . Vähem kui nädalase etteteatamisega tagastatakse 50% koolituse maksumusest. Koolitusele mitteilmumisel või etteteatamisega vähem kui 48 tundi enne koolituse algust ei kuulu koolituse maksumus tagastamisele.

KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

ÕPPEKAVADE KVALITEET

Ruthie Belle koolituskeskuse õppekavad ning põhjalikud koolitusmaterjalid (Lash Lift/Brow Lift, volüümiripsmed, klassikalised ripsmed) on välja töötanud ettevõtte koolitusjuht ning juhataja Ruth Rätsep kaastöös erinevate osapooltega. Ruth Rätsep on rahvusvaheliselt tunnustatud koolitaja (7 aastase praktilise kogemusega), koostanud mitmeid sh online ripsme-, Lash Lifti, Brow Lifti koolitusi. Ruth on ka peamine sisulooja üldharivale ripsme- ja kulmuteemalisele Ruthie Belle Youtube kanalile (kasutajanimi “Ruthie Belle”). Ruth Rätsep on Eesti hinnatuim ripsmevaldkonna asjatundja eriti ripsmekeemia alal. Ruthie Belle on ainus Eesti ripsmekaubamärk, kes koostöös keemikutega töötab ise välja innovaatilisi ripsme- ja kulmumaailma tooteid.

Ruthie Belle koolituskeskuse õppekavad ja koolitusmaterjalid on koostatud lähtuvalt koolitusmeetodite ning toodete innovaatilisusest ja ohutusest ning täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalidest.

Kõik meie koolitajad läbivad neli korda aastas põhjaliku täiendkoolituse õppemeetodite valdkonnas ning kuus korra toodete alase “product-knowledge” koolituse. Koolituskavade ja materjalide koostamisel lähtume põhimõttest, et kui ripsmemaailmas võetakse kasutusele mõni uus üldtunnustatud meetod, mis on tõhusam, ohutum, innovaatilisem, siis kaasame selle koheselt enda koolituskavadesse ning õppematerjalidesse.

Ruthie Belle koolituskeskuse õppekavades on sätestatud alati järgnevaid komponendid:

 • ÕPPETEENUSE PAKKUJA
 • KOOLITAJAD
 • KOOLITUSE VALDKOND
 • ÕPPETÖÖ KEEL
 • ÕPPEKAVA NIMETUS
 • ÕPPEGRUPI SUURUS
 • ÕPPEKAVA MAHT
 • KONTAKTTUNDIDE ARV
 • ISESEISVA TÖÖ MAHT
 • ÕPPEPÄEVADE ARV
 • ÕPPEKAVA EESMÄRK
 • ÕPPE SISU
 • ÕPPEKESKKONNA INFO
 • EDUKA LÕPETAMISE TINGIMUSED
 • LÕPETAMISEL VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
 • ÕPPEMATERJALID
 • ÕPIVÄLJUNDID

Detailsed õppekavad leiate iga veebilehel pakutavate koolituste juures olevatest PDF failidest.

KOOLITUSTE KVALITEET

Kõik Ruthie Belle koolituskeskuse koolitajad on rahvusvaheliselt diplomeeritud oma eriala spetsialistid. Koolitajaid valitakse nende kompententsi ning kvalifikatsiooni alusel. Koolitajate selekteerimine toimub Ruthie Belle Oü juhatuse liikmete ning koolitajate vahelise põhjaliku vestluse alusel, mille käigus tutvutakse koolitajate diplomite ning muude kvalifikatsiooni tõendavate materjalidega. Koolitajate pädevust hinnatakse ka koolituse järgselt õpilaste käest kogutud suulise ja kirjaliku tagasiside alusel.

▪ RUTH RÄTSEP on rahvusvaheliselt tunnustatud koolitaja 7-aastase kogemusega. Ruth on koostanud mitmeid koolitusmaterjale (klassikalised-, volüümripsmed, Lash Lift), loonud koolituste struktuure (sh. online videokoolitused), osalenud rahvusvahelistel ripsmekonverentsidel esinejana ning võistlustel kohtunikuna. Ruth Rätsep tõi esimese koolitajana volüümiripsmete hoolduse Eestisse 2013 aastal, kui viis siin läbi Eesti esimese volüümripsmete koolituse ning organiseeris 2016 aastal Eesti esimese rahvusvahelise ripsmekonverentsi. Ruth oli ka esimene koolitaja, kes tutvustas Eestis Lash Lifti hooldust ja koolitust.

▪ NADEŽDA KARASJOVA on 5 aastase kogemusega Lash- ja Brow Lifti koolitaja, kes tegeleb hooldustega ka igapäevaselt. Nadežda on läbinud Lash Lift, Lash Lift master class koolitused ning klassikaliste ning volüümiripsmete koolitaja koolitused.

Ruthie Belle koolitused sisaldavad kõiki vajalikke komponente alates põhjalikus teooriast ning lõpetades iseseisva praktilise tööga. Teooria ja praktika osad on omavahel tasakaalus, milleni oleme jõudnud aastatepikkuse koolitajate eneseanalüüsi ning õpilaste käest tagasiside kogumise tulemusena.

Ruthie Belle erinevate koolituste õppegrupid on väikesed (1-3 inimest), mis võimaldab koolitajatel iga õpilase jaoks individuaalselt piisavalt tähelepanu leida. Kogemus näitab, et õpilaste tasemed meie juurde koolitusele tulles on erinevad. Seega on Ruthie Belle koolitajad kiiresti adapteeruvad ning juhivad iga õpilase kogu koolitusprotsessist läbi nii, et keegi ei jää teistest maha ning teadmised saavad edasi antud kõigile.

Kontrolli koolituste kvaliteedi üle teostavad pisteliselt Ruthie Belle Oü juhatuse liikmed ning koolitusprogrammi juht. Lisaks kasutame kvaliteedi kontrollimiseks koolituste videosalvestisi ning õpilaste tagasisidet.

ÕPPEKESKKONNA KVALITEET

Ruthie Belle koolituskeskuse õpperuumid on avarad ja valgusküllased ning pakuvad õpilastele võimaluse rakendada ellu oma õpitud teadmised samades tingimustes, kus töötavad professionaalid. Ruumides on konditsioneer ning sundventilatsioon, et tagada erinevate kemikaalide aurude ruumidest eemaldamine. See on ripsmekoolituste puhul ääretult oluline. Meil on talvel soe ja suvel meeldivalt jahe. Õpilaste kasutada on kvaliteetsed hüdraulilised puldiga reguleeritavad kliendilauad, Ring Light valguslahendused ja ergonoomilised sadultoolid. Iga modelli pea all on Ruthie Belle disainitud Eestis toodetud ergonoomiline padi.

TAGASISIDE

Ruthie Belle koolituskeskus hindab õpilaste tagasisidet koolitustele väga kõrgelt. Meie eesmärk on see, et õpilane lahkuks koolituselt pädevana uues ametis ning saaks koheselt uusi oskusi kasutades tööle asuda. Jälgime, et koolituste ülesehitus ja protsess oleks selge, lihtne, arusaadav ning piisavalt sagedaste pausidega. Eelmainitu tagamiseks kogume õpilastelt tagasisidet veebivormi abil. See saadetakse neile vahetult peale koolitust. Kui esineb probleeme/arusaamatusi, korraldame õpilastega koolituse järgseid vestlusi. Lähtume põhimõttest, et kui õpilaste tagasiside viitab korduvalt mingile aspektile, mis võiks paremini olla, siis viime ka antud muudatuse sisse. Kui õpilaste tagasiside viitab korduvalt meie koolitaja ebapädevusele, kaalume koolitaja välja vahetamist. Meie aastatepikkune kogemus näitab, et tagasiside kogumisest ongi kõige rohkem kasu, et tagada just koolitajate töö kvaliteet.

Täname kõiki seniseid õpilasi suurepärase tagasiside eest!